Stranding, H. C. 79 Finkenwärder


Den tyske trawler FINKENWÄRDER strandet ved Henne Strand den 31. december 1922


Den tyske trawler FINKENWÄRDER strandet ved Henne Strand den 31. december 1922


Den tyske trawler FINKENWÄRDER strandet ved Henne Strand den 31. december 1922

Intro

H. C. Finkenwärder strandet 31. december 1922 kl. 06.00 ved Henneby Strand.

"Klokken 05.30 formiddag blev der telefoneret fra station Nymindegab, at et skib for sydgående var ud for stationen, nærmede sig land og sikkert ville strande. Samtidig telefonerede den herværende stations strandvagt, at et skibs lanterner kunne ses nordvest for alarmeringshuset. Jeg gav mandskabet besked om at møde snarest ved rakethuset med de dertil bestemte vogne. Klokken 06.00 afgik redningsmateriellet på tre vogne fra stationen, samtidig med at der igen blev afgivet telefonmelding fra strandvagten, at skibet var strandet ca. 12 km NV for stationen. Klokken 07.15 ankom raketapparaterne til strandingsstedet, og et øjeblik efter redningsbåden fra Nymindegab. Skibet stod i havstokken ca. 50 m fra land. Jeg lod en signalraket affyre, og da vi var blevet klar over, at der var folk om bord, blev en enkeltraket straks efter affyret. Raketlinen lagde sig over agterskibet, men skibets mandskab ville eller kunne ikke tage linen. Derimod blev en redningsbøje med line kastet over bord, hvorved vi fik forbindelse med skibet. Redningsmateriellet blev derefter taget i brug på anviste måde, idet stjerneblokken påstukket ud- og indhalingsline og anvisningsbræt blev fæstet til den fra skibet udkastede line og halet om bord. Efter stortrossen var firet ud til skibet, blev besætningen, tolv mand, velbeholdent bjærget i land i redningsstolen." Redningsaktionen endte ved stationen kl. 15.00 eftermiddag.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV, stiv kuling, svær sø, sydgående strøm.

Årsag: Trawl i skruen.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


H. C. 79 Finkenwärder var en tysk trawler med hjemsted i Cuxhaven i Tyskland. Skibets fører var kaptajn Veimberg. Skibet havde 12 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra fiskepladser i Nordsøen.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.