Stranding, Håbet


Kutter i høj sø

Intro

Håbet er strandet den 30. juni 1892 ved Henne Strand.

Redningsstationen var ikke i aktion, da skibets besætning reddede sig i land ved egen hjælp. Om årsagen til strandingen forklarede skipperen "at det dagen før havde været storm af NV, hvorved de måtte presse skibet for at klare sig af Horns Rev, herved sprang skibet læk. Da natten var gået, viste det sig, at fartøjet ikke længere kunne holdes på pumperne, hvorfor de så sig nødsaget til at sætte det i stranden for at bjærge livet."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: N, stiv kuling, høj sø, sydgående strøm

Årsag: Læk

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Håbet var en dansk fiskekutter med hjemsted i Thisted. Skibets fører var skipper Chr. Nielsen. Skibet havde 4 besætningsmedlmmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.