Stranding, Håbet


Redningsbåden går ud

Intro

Håbet strandet 15. juli 1917 kl. 15.30 ved Blåvandshuk

"Om eftermiddagen ca. klokken 15.30 modtog jeg telefonmeddelelse fra den vagthavende på Blåvandshuk Fyr, at en lille fiskerbåd lå til ankers nord for fyret med et par bukser eller noget tøj i masten. Søen gik hen over den og drev den vist indefter, for nu var den ikke langt fra brændingen. Jeg antog, at den var i nød, hvorfor jeg lod gå bud til mandskabet samt syv hesteejere om straks at møde ved stationen Blåvandshuk. - Straks da mandskabet var mødt klokken 16.30, sattes redningsbåden i bevægelse. Da vi ankom til stranden, viste det sig, at den nødstedte fiskerbåd var kommet ind over yderste revle og nu lå til ankers ca. 500 meter fra land, ret vest for stationen. Båden blev sat i vandet og roet ud til luvart af den nødstedte fiskerbåd. Ankeret blev kastet, og der blev firet ned til båden, hvor forbindelse blev opnået ved et kastedræg. Besætningen, to mand, gik i redningsbåden, hvorefter ankeret blev taget, og der roedes after land, hvortil de ankom klokken 17.45. De redede søfolk var drivvåde og lidt forkomne, da de ingen proviant havde om bord. Strandfoged og bådmand Jens S. Bertelsen tog sig af dem. - Den nødstedte båd var gået ud dags morgen klokken 04.00 fra Esbjerg på friskeri her i bugten mellem Grådyb og Blåvandshuk. De blev overrasket af stormen af SØ, og som ved middagstid sprang over i SV. Det var umuligt at gå op imod sø og vind, og tillige havde de båden fuld af vand et par gange, hvorfor de besluttede at gå gennem slugen og søge læ nord for revet, men da de var gennemvåde og uden proviant, og vejret gik ud efter, hejste de nødsignal." Redningsbåden førtes tilbage til stationen, og aktionen endte klokken 19.30 eftermiddag.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV, storm, urolig sø, brænding på revlerne, sydlig strøm

Årsag: Storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Håbet var en dansk lystfiskermotorbåd med hjemsted i Esbjerg. Båden havde 2 besætningsmedlemmer. Ders navne er: Aa. Svendsen og Herman Jensen.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.