Stranding, Georg


Redningsbåden går ud

Intro

Georg E 264 strandet 19. juli 1917 kl. 15.00 ved Blåvandshuk

"Om eftermiddagen klokken 15.00 modtog jeg telefonmeddellelse fra Blåvandshuk Fyr, at vagten havde set en fiskerbåd ret vest for fyret ca. 1 1/2 kvartmil ude tage sine sejl ned. Da vagten igen ville se efter den, var den sporløst forsvunden. Det blæste en storm af SV samt regntykning, så det var usigtbart og af den grund besluttede jeg at sende en vagt ud. Han var der klokken 16.00, og han og fyrmesteren meldte, at nu havde de fået øje på fiskerbåden, der var NV for fyret, men på grund af det usigtbare vejr, kunne de ikke se, om der var noget i vejen med den. Vagten fik ordre til at holde skarpt udkig med den og meldte kort efter, at han mente, at den manglede hjælp. Klokken 17.30 meldte han, at den drev rask nordefter, og at der var flag i masten. Samtidig havde fyret og vagten talt med havneingeniør Barner, Esbjerg, og han mente, at vi kunne se det på, så længe fiskerbåden havde vand under kølen. Vi var ikke sikre på, at det var nødflag, den havde oppe. Klokken 18.00 meldte vagten fra alarmeringshuset Langladsrende "skynd jer at komme, de driver ind på yderste revle, og de vinker." Straks klokken 18.00 tog vi afsted, da der forinden klokken 17.30 var gået bud til mandskabet og syv par hesteejere om at give møde ved station Blåvand og afvente ordre. Klokken 18.30 var vi alle mødt ved station Blåvandshuk. Straks blev redningsbåden sat i bevægelse, og vi ankom til strandingsstedet klokken 19.00. Fiskerbåden lå da for anker mellem anden og tredje revle ca. 2 kvarte mil nord for stationen. Redningsbåden blev straks sat i vandet, og der blev firet ned til luvart af den, og besætningen, to mand, sprang straks i redningsbåden, som derefter tog sit anker, og der roedes efter land, hvortil den ankom klokken 20.00. De reddede fiskere var drivvåde og en del forkomne, og de blev sendt med en vogn hjem til strandfoged Jens S. Bertelsen, som tog sig af dem." Redningsbåden blev derefter ført tilbage til stationen, og aktionen endte klokken 22.30 eftermiddag.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VSV, storm, regntykning, temmelig høj sø med brænding på revlerne, nordlig strøm

Årsag: Maskinskade, knækket mast, mistet sejlene

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Georg E 264 var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var Christen Jørgensen. Skibet havde 2 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.