Stranding, Fulda


Redningsbåden kommer strandet skib til undsætning - i dette tilfælde er damperen CABRAL

Intro

Fulda strandet 2. januar 1909 kl. 02.00 syd for Ålestrømmen

Om natten klokken 02.00 hørtes en dampers vedvarende fløjtesignaler, og opsynsmanden skyndte sig til stranden, og det viste sig, at damperen sad fast på den yderste revle lidt syd for nedkørslen. Redningsmandskabet og hesteejerne alarmeredes, og man ankom med raketapparater og redningsbåd til strandingsstedet. "I det mellemrum jeg var hjemme, var skibet drevet 1/4 mil mod syd og sad på inderkanten af den yderste revle ca. 6 á 700 alen fra land. Mens man satte redningsbåden i vandet, kom imidlertid fire mand i land i egen båd. De sagde, at der var ni mand om bord, som ventede, at vi skulle komme og redde dem. Vi gik straks ud og fik de ni mand i redningsbåden, og de var alle bjærget klokken 07.30 formiddag, og alt gik uden det mindste uheld. - Det bemærkedes, at strandbreden var meget glat af is, og det var en del besværligt med transport af båden."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: Tåge

Årsag: Tåge, kompasmisvisning, strøm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Fulda var en tysk fiskerdamper med hjemsted i Nordenham, Bremen i Tyskland. Skibets fører var kaptajn Johan Veber. Skibet havde 13 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med fisk. Det var undervejs fra kysten ved Island til Bremen i Tyskland.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.