Stranding, Freundschaft


Strandet kuf

Intro

Freundschaft strandet den 9. november 1852 ved Henne.

Ifølge "Om redningsvæsenet i Danmark, dets oprindelse, organisation og virksomhed indtil udgangen af året 1857" side 42 findes en fortegnelse over reddede, der anfører, at besætningen på tre blev reddet med raketapparaterne. Der er i indberetningsprotokollen for Hennegård og i redningsvæsenets oversigter ikke nævnt et skib af denne dato, men måske er der tale om en forveksling med et tysk skib af samme navn, samme dato 1853, men hjemmehørende i Barsel, men hvor besætningen reddede sig ved egen hjælp. Se 1853, 9. november.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Freundschaft var en dansk kuf med hjemsted i Ribe. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.