Stranding, Fanø


Ældre færgedamper til Fanø

Intro

Fanø strandet 26. maj 1878 kl. 05.30 på Bjælken ved Skallingen

Om morgenen klokken 07.30 modtoges bud om strandingen. Der blev givet besked til mandskabet og ejerne af transporthestene om at møde et passende sted. "Klokken 08.30 afgik vi efter stationen på Skallingen, ankom ca. klokken 10.00. Da vi var ankommet til stationen, blev der hejst flag på damperen. Derefter begav vi os med redningsbåden efter stranden, satte båden i vandet, roede ud gennem brændingen, satte sejl og styrede efter damperen, som sad ca. 1 mil fra stationen. Da båden kom til damperen, havde den skudt en del af sin ballast for således at blive flot på højvandet formedelst at få hjælp fra Fanø, hvilket også lykkedes." Redningsaktionen indstilledes.

Vejr: VSV, frisk kuling, urolige søer

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Fanø var en dansk færgedamper med hjemsted på Fanø. Skibets fører var kaptajn H. N. Svarer. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Göteborg i Sverige til Fanø

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.