Stranding, Familie


Redningsbåden går ud. L. Tuxen 1877, reproduktion

Intro

Familie strandet 18. juli 1856 kl. 20.00 på Bjælken ved Grådyb.

Fra et Sønderho-skib liggende i Hobo Dyb modtog stationen bud, at et andet Søderho-skib var strandet ved Bjælken ca. 3 1/2 mil fra stationen og havde signaleret efter hjælp.
Redningsmandskabet begav sig afsted med båden strandlangs. På grund af kviksand måtte der sendes bud efter to par ekstra heste, således at alle fem par heste skiftevis blev benyttet. Da strandens beskaffenhed blev så dårlig, at transport af båden blev umulig, sattes denne i vandet og "de begav sig efter det det forudlykkede skib og havde strømmen imod. De anstrengte sig af alle kræfter for at arbejde sig frem i de svære bølger for at komme til det forulykkede skib, hvortil de havde ca. 1 1/4 mil. Omtrendt klokken 20.00 modtog jeg besked om, at der fra Fanø om eftermiddagen var udsendt to større både, hvoraf den ene var så heldig at frelse de forulykkede fire skibsfolk, som sad i rigningen."
Da redningsbåden nåede frem, så de, at skibet var forladt, og kort efter sloges det i stykker. Der blev givet signal til redningsbåden om at søge land.

Vejr: SSV, tykt og hårdt vejr, med svær sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse for stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position findes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Familie var en dansk galease med hjemsted i Sønderho på Fanø. Skibets fører var skipper M. Brinch. Der var fire besætningsmedlemmer. Skibets ladning var kul. Skibet var på vej fra England til Fanø. Årsagen til strandingen var, at skibet blev slået læk ved grundstødningen og sank.

S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.