Stranding, Etta M. Jakobs


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Etta M. Jakobs strandet 19. december 1881 ved Langsladerende ved Vejers

Om eftermiddagen klokken 16.30 kom der ridende bud fra strandfoged Niels Graungård i Vejers, at et skib var indstrandet i nærheden af det såkaldte Langsladerende. Raketapparatet og redningsbåden blev sendt til strandingsstedet, men forinden man nåede frem, kom der bud, at besætningen var reddet i land. Skibet var kommet i stranden klokken 15.30 og sidder i havstokken med forenden mod land.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VSV, storm.

Årsag: storm og læk.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Etta M. Jakobs var en tysk skonnert med hjemsted i Carolinensiel i Tyskland. Skibets fører var kaptajn M. A. Jakobs. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med træ. Det var undervejs fra Riga i Letland til Bremen i Tyskland. Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.

Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.