Stranding, Esperance


Strandet kuf

Intro

Esperance strandet 17. juli 1880 ved Henne Strand.

Da det ikke har været muligt at finde oplysninger, henholdes til "Ribe Amtstidende" den 22/7: "Søndag morgen ankom, efter to døgns ophold i en båd på søen, fire hollandske sømænd: Kaptajn, styrmand, matros og dreng til Henne strand. De udgjorde besætningen på et hollandsk skib, ladet med havre, som om fredagen (den 16/7) 12 mil fra land stødte på et flydende vrag, og derved er holdt sådanne beskadigelser, at det gik til bunds. De forliste søfolk, som ikke havde reddet andet end deres klæder og nogle smågenstande, ankom til byen (Varde) i søndags og blev dagen efter beordret til deres hjem via Hamborg."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: V, svag kuling

Årsag: læk

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Esperance var en hollandsk kuf med hjemsted i Groeningen i Holland. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med havre.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.