Stranding, Erik nr. 8


Vejrs redningsbåd i 1920erne

Intro

Erik nr. 8 strandet 12. august 1927 2 km nord for Vejers Ålestrøm

Klokken 08.00 observeredes skibet ud for Vejers, og kort efter strandede det. Klokken 09.00 nåede redningsbåden frem. Redningsbåden opnåede ved kastelod forbindelse med kutterens mandskab, der ikke ville forlade skibet, da de mente at kunne komme flot, når de senere fik assistance ved højvande. To timer senere roedes redningsbåden atter ud til kutteren, og denne gang ønskede mandskabet at komme i land. Kutteren blev senere bjærget.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV, frisk kuling, høj sø på revlerne, sydgående strøm

Årsag: Læk

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Erik nr. 8 var en dansk fiskekutter med hjemsted i Harboøre. Skibets fører var skipper Chr. Mollerup. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.