Stranding, Enigheden


En stranding (ukendt skib)

Intro

Enigheden strandet 27. oktober 1869 kl. 09.00 ved Hennegård Strand

Klokken 09.00 meldtes, at et større skib kom drivende langs stranden, og at det ville strande. Redningsmandskabet blev alarmeret og afgik fra stationen klokken 09.15 med raketapparaterne. Klokken 10.00 var man ved strandingsstedet, men da var besætningen kommet i land ved egen hjælp. Skibet var strandet så langt inde, at det ved lavvande antageligt ville stå på tørt land. Redningsaktionen kunne derefter indstilles.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NV, aftagende storm, høj søgang

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Enigheden var en norsk skonnertbrig med hjemsted i Arendal i Norge. Skibets fører var kaptajn Simon Hansen. Skibet havde 6 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med ballast. Det var undervejs fra London i England til Arendal i Norge.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.