Stranding, Emanuel nr. 7


Redningsbåden går ud

Intro

Emanuel nr. 7 strandet 28. marts 1925 kl. 1945 på Ulven

"Klokken 19.45 om eftermiddagen blev der af fyrpasseren på Blåvandshuk Fyr meldt nødblus VNV ud for fyret på Ulvetænderne, dog ikke langt ude. Straks blev mandskabet samt ejerne af syv par heste alarmeret til station Blåvandshuk. - Klokken 20.30 sattes redningsbåden i bevægelse, og da båden ankom til stranden, blev den straks sat i vandet klokken 21.30. Der roedes ud efter den strandede fiskerbåd, som sad med forstavnen mod land inden for den yderste revle ca. 700-800 meter fra land. Da vi var på højde med den strandede fiskerbåd, blev der ankret, og der opnåedes forbindelse ved hjælp af kastedræg og kastelodsline. Besætningen, tre mand, kom vel over i redningsbåden, klokken var da 23.00. Ankeret blev lettet, og der styredes indefter, men inden vi nåede land, tog vi grunden og sad fast ca. en time. Vi kom i land klokken 0.30, og en vogn blev sendt til Blåvand med den reddede besætning." Redningsbåden transporteredes tilbage til stationen, og aktionen endte om morgenen klokken 03.30.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NNV, storm, høj sø, brænding på revlerne, hård sydlig strøm

Årsag: I stormen forlistes styrhuset og kompasset

KIlde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Emanuel nr. 7 var en dansk fiskekutter med hjemsted i Skagen. Skibets fører var kaptajn Emil Mikkelsen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Skagen til Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.