Stranding, E 176


Esbjerg. Fiskerbåde går ud af havnen


Redningsbåden fra Nymindegab går ud

Intro

E 176 er strandet 2. juli 1917 kl. 17.30 på Ulven.

Om eftermiddagen klokken 17.30 fik man meddelelse fra Blåvandshuk Fyr, at et fiskefartøj var strandet på Ulven ca. 4 km. fra station Blåvandshuk. Mandskabet afgik fra stationen klokken 18.30, og redningsbåden bragtes flot klokken 19.00. Der roedes ud til det strandede skib, men da dette var kommet flot returneredes til land.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VNV, stiv kuling, urolig sø

Årsag: Navigationsfejl

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


E 176 var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibet havde 2 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra Agger til Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.