Stranding, E 148


E 148 ERIK WEIDE

Intro

E 148 strandet 2. august 1941 3 km syd for Ålestrømmen.

Strandingen skete uden at redningsstationen var alarmeret, idet mandskabet kom i land ved egen hjælp, og stationen først modtog meldingen dagen efter.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


E 148 var en dansk motorbåd med hjemsted i Esbjerg. Skibet havde 2 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.