Stranding, Dunaborg


Strandet sejlskib (ukendt)

Intro

Dunaborg strandet 9. september 1897 kl. 07.00 ved Henne Strand

Om morgenen klokken 07.00 var opsynsmanden på stranden og observerede da et skib, der styrede mod land. Redningsmandskabet sammenkaldtes, og klokken 09.15 var de på strandingsstedet 3/4 mil nord for stationen. "Skibet var da strandet og stod på ydersiden af mellemste revle ca. 500 alen fra land. Kaptajnen og tre mand var da allerede kommet i land ved egen hjælp, men to andre af besætningen så vi drive sydpå klamrende sig til en sunken pram. Ved forenet hjælp af skibsmandskabet og redningsmandskaberne fra Nymindegab og her fra Henneby lykkedes det, idet vi hånd i hånd gik så langt ud i brændingen som muligt og ved en heldig opskyldning fra havet, at få dem bjærget i en meget forkommen tilstand. En tredje mand, skibets kok, som havde været med i den kæntrende og sunkne pram, var skyllet bort, før vi kom til stranden. "Kaptajnen forklarede, at tirsdag morgen den 7. befandtes skibet at være læk, og efter at mandskabet i 36 timer uafbrudt havde været ved pumperne, viste det sig, at skibet umuligt kunne holdes på disse. Efter samråd med mandskabet besluttede kaptajnen da for at bjærge livet at sætte skibet på land snarest muligt. Onsdag aften klokken 20.00 holdt skibet derfor lige mod stranden styrende sydøst og strandede så torsdag formiddag klokken 09.00. I håb om at søen skulle falde, sattes skibsjollen ud i læsiden, for når vejret bedagede sig da at nå i land ved egen hjælp. Lige efter at jollen var sat i søen, kastede en styrtsø kaptajnen over bord, og da dette skete, sprang tre mand af besætningen straks i jollen, og det lykkedes dem at bjærge føreren, som lå ved siden af den. Jollen var imidelrtid under dette drevet et stykke bort fra skibet, og da der ingen årer var i den, var det kaptajnen og de tre mænd umuligt at nå tilbage til skibet. Skønt jollen straks fyldtes med vand, blev den dog af søerne drevet i land, og de fire var reddet. Styrmanden og de tilbageværende to mand satte da skibsprammen i vandet og gik i denne. Et øjeblik efter kæntrede den og sank. Styrmanden og den ene mand klamrede sig dog til prammen og reddedes på den foran omtalte måde, hvorimod skibskokken druknede." Skibet er vrag.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NV, stærk kuling, høj sø

Årsag: Læk

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Dunaborg var en norsk skonnertbrig med hjemsted i Tvedestrand i Norge. Skibets fører var kaptajn Juul Jobsen. Skibet havde 7 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med planker. Det var undervejs fra Tvedestrand i Norge til Terneuzen i Holland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Af skibets 7 besætningsmedlemmer omkom 1, nemlig kokken.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.