Stranding, Courier de Marseille


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.

Intro

Courier de Marseille strandet 18. august 1854 kl. 01.00 ved Skallingen øst for Horns Rev 1 1/2 mil fra Blåvand.

"Om morgenen klokken 03.00 modtog jeg underretning om et skibs stranding på det såkaldte Skallingen østen Refshorn, 1 1/2 mil fra Blåvand, af strandfoged Søren Nielsen. Jeg tilsagde straks de til redningsapparater hørende mandskab, samt forspandsheste, som alle hurtigt mødte.
Jeg og to mand begav os straks med kastapparaterne på en vogn til strandingsstedet, hvor vi var klokken 05.00 og på den anordnede måde iværksatte samme (raketafskydningen). En raket blev affyret på 30 graders elevation og gik så bestemt efter skibet, som det kunne ønskes, skibets distance fra stranden var omtrent 500 alen, så raketten ikke kunne lange skibet, men gik ned ved forenden af brigsprydet, hvor den af skibsfolkene blev optaget på skibet. På raketlinien blev så påstukket den svære trosse med blok, redningsstolen og tilhørende klejne linier til ind- og udhaling, som skibsfolkene udhalede mod skibet, men det lykkedes ikke, da den ligeledes var for kort.
Redningsbåden var nu tilstede og blev udsat i havet og benyttet til skibsmandskabets redning, som alle blev lykkeligt bjærget".
Skibet var strandet kl. 01.00 om natten.
Kaptajnen fortæller: "Om morgenen tilkastede stedets redningsmænd mig en raket, som jeg lykkeligt har kunnet nå, og de satte straks redningsbåden i havet for at frelse os. Da søen var alt for høj, og skibet stødte alt for meget til at tænke på at frelse noget andet, kom vi kl. 09.30 formiddag i land, taknemmelige over den opofrelse, som landets redningsmænd har vist."

Vejr: SV, svære regnbyger, høj sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse for stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position findes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Courier de Marseille var en fransk brig med hjemsted i Rouen, Frankrig. Skibets fører var kaptajn Boisard. Skibet havde otte besætningesmedlemmer. Ladningen var proviant til den franske flåde. Skibet var på vej fra Brest i Frankrig til Østersøen.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.