Stranding, Christine


Redningsbåden fra Nymindegab går ud

Intro

Christine er strandet 11. juni 1885 ved Bjerregård

Christine var en norsk brig med hjemsted i Frederiksstad i Norge. Skibets fører var kaptajn Gundesen. Skibet havde 6 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med træ. Det var undervejs fra Frederiksstad i Norge til Amsterdam i Holland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Der meldtes til stationen, at et skib var lige ud for stationen ca. ½ mil fra land. Det havde kappet stormasten og styrede NØ mod land. Redningsmandskabet alarmeredes, og man begav sig af sted med redningsapparaterne, men inden man nåede stranden, kom der bud, at skibet var strandet nord for Gabet, og at redningsbåden fra Nymindegab var til stede, og senere meldtes, at besætningen var bjærget af redningsbåden.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NV, stiv bramsejlskuling, svag, sydgående strøm

Årsag: Læk

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.