Stranding, Christina


Strandet sejlskib (ukendt)

Intro

Christina strandet 7. oktober 1868 ved Hennegård Strand

"Søndag den 7. oktober er indstrandet et skib her i Hennegårds strandlen på rejsen fra Fanø til hjemsted. Skibet var i ballast. Besætningen, fem mand foruden kaptajnen, var kommet i land ved egen hjælp, forinden strandfogeden kom til stede. Jeg skal hermed meddele, at mandskabet senere gik om bord for at bjærge deres tøj, men da deres båd var læk, måtte de lade to af besætningen blive om bord. Opsynsmanden var til stede og tilbød redningsvæsenets tjeneste samt tillige gjorde kaptajnen bekendt med dette. De blev dog enige om, at der ingen fare var, da skibet sad fast i havstokken, og at dette efter al sandsynlighed ville komme til at sidde på tørt land, når ebben indtrådte, så at de kunne gå i land, hvilket også skete."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: V, flov kuling

Årsag: Strømsætning

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Christina var en svensk skonnert med hjemsted i Kalmar i Sverige. Skibets fører var kaptajn Bränberg. Skibet havde 6 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med ballast. Det var undervejs fra Fanø til Kalmar i Sverige.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.