Stranding, Christian


En stranding på Jyllands vestkyst

Intro

Christian strandet 8. oktober 1860 kl. 10.00 ved Nymindegab

"Mandagen den 8. oktober formiddag klokken 10.00 under stormen af vester observeredes vesten for Gabet et skib, som ved iagttagelse bemærkedes at komme nærmere mod landet. Klokken 11.00 sås, da skibet allerede var kommet nærmere mod land, at der var hejst nødflag, og at skibet havde forlist den forreste mast, hvornæst på grund af at jeg var forvisset om skibets stranding i Gabets umiddelbare nærhed, (hvorved det var nødvendigt) at foranstalte det fornødne til redningsbådens afbenyttelse i påkommende tilfælde. Og klokken 13.30 var jeg med samtlige mandskab og forspandheste til stede ved redningshuset. Skibet var allerede kommet betydeligt nærmere mod land, og nødflaget sås tydeligt, og da skibets stranding var uundgåelig, afventede vi dog ved redningshuset til klokken 15.00 om vished for, om strandingen ville foregå syd eller lige nord for Gabsudløbet, men da det til den tid viste sig, at samme ville ske nord for Gabet, blev redningsbåden kørt ned og sat over Gabet, lige overfor omtrent hvor det syntes at strandingen ville ske. Til samme tid var raketapparaterne fra Bjerregård ankommet på stranden parat til at afvente udfaldet og i fornødent fald at foretage redningsforsøg. Transporten med redningsbåden blev for øjeblikket stillet i bero, da jeg med mit folk var til stede på stranden, hvor skibet ville støde an, og det viste sig da at være et skib, formodentlig en såkaldt huggert galease uden mandskab med forlist stormast og hejst nødflag, hvorfor der for redningsvæsenet intet var at foretage, og redningsbåden førtes tilbage over Gabet, opkørt og alt inventar i behørig orden indsat i redningshuset, hvornæst det strandede skib sloges itu, og ladningen bestående af pommerske bjælker etc. Er drevet i land på strandbredden. Hvilket hermed ærbødigst indberettes." Det oplystes senere, at besætningen landede i egen båd på Fanø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: V, storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Christian var en tysk huggert galease med hjemsted i Rostock i Tyskland. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Det var ladet med pommerske bjælker.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.