Stranding, Catharina Margaret


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Catharina Margaret strandede 26. oktober 1864 på stranden nord for Horns Rev.

Skibet strandede klokken 12.30, og redningsbåden kørtes til strandingsstedet, men besætningen var kommet i land ved egen hjælp.

Vejr: Ø, jævn kuling

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Catharina Margaret var en engelsk skonnert med hjemsted i Port Madoc, Wales, England. Skibet havde fem besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.