Stranding, Catharina Cornelia


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.

Intro

Catharina Cornelia strandede 7. november 1859 kl. 07.00 nord for Horns rev ca. 1 mil fra Blåvand Redningsstation.

"Om morgenen klokken 07.00 fik jeg bud om, at et skib var strandet på den venstre side i Blåvand strandlen norden Refshorn omtrent 1 mil fra stationen. Jeg sendte straks bud til redningsbådens faste mandskab og de to reserver, samt ejerne af transporthestene, som alle mødte ved stationen klokken 7.30 og begav sig så med båden så hurtigt som muligt til strandingsstedet, hvortil de ankom klokken 8.30 og straks dermed begav sig i havets store brændinger. Efter kort tids anstrengende arbejde kom de lykkeligt ud til skibet, hvor brændingen gik højt over skroget. Skibets besætning, i alt fire mand, stod alle sammen og holdt sig fast i vantet af fokkemasten, hvorfra de blev reddet ned i redningsbåden, og kom lykkeligt i land omtrent klokken 9.30.
Da jeg havde afsendt bud til bådsmandskabet og ejerne af transporthestene, begav jeg mig tillige med to mand klokken 7.15 fra stationen med raketapparater til strandingsstedet, hvortil vi ankom klokken 08.00 og straks iværksatte en raketkastning, som belv affyret på 28 grader elevation, og som gik mellem masterne på skibet.
Det var ikke muligt for skibsmandskabet at få fat på linen, da de ikke kunne komme fra det sted i vantet, hvor de med megen anstrengelse stod og holdt sig fast. - Efter en kort tids forløb, da vi kunne skønne, at det ikke var muligt at få fat i den, halede vi den til os på stranden for atter at gøre et forsøg med en kastning emer efter forenden af skibet, og denne var det heller ikke muligt for dem at få fat på.
Redningsbåden kom nu i samme tid til strandingsstedet og gik ud til skibet.
Skibet sad 150 á 200 alen fra land med forenden noget ud efter skroget ganske under vandet.
Båden var bemandet med ti faste mandskab, og de to reserver blev også benyttet. Bådsmandskabet var alle iførte deres korkbælter".

Vejr: SV, stærk blæst med svære byger, høj sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse for stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position findes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Catharina Cornelia var en hollandsk smakke med hjemsted i Uretop, Holland. Skibets fører var skipper Marines Beuwarden. Skibet havde fire besætningsmedlemmer. Skibets ladning var sild. Skibet var undervejs fra Pederhead i Skotland til Altona og Hamborg, Tyskland. Årsag til forliset var storm.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.