Stranding, Catharina


Redningsbåden går ud. L. Tuxen 1877, reproduktion

Intro

Catharina strandet 26. august 1882 kl. 12.30 ved Oksby.

Om formiddagen klokken 12.30 observerede opsynsmanden, at et skib styrede mod land. Redningsmandskabet begav sig med raketapparaterne og redningsbåden til strandingsstedet. "Da raketapparaterne var ankommet til strandingsstedet, gjorde vi et forsøg med at affyre en raket, som gik ud efter skibet, men kunne ikke nå dette, elevationen 25 grader. Imidlertid kom redningsbåden langs stranden, hvorfor vi besluttede at vente, til denne ankom. Båden blev da sat i vandet, roet af mandskabet igennem de høje og svære brændinger, og ved deres anstrengelse lykkedes det ved en kastelinie at få forbindelse med skibet og få besætningen på fem mand i båden, og kom i land med den ca. klokken 15.00. Skibet sidder med forenden mod land på yderste revle i Oksby strandlen østen for Mærskvasen." "Udgifterne ved dette redningsforsøg: 12 mand á 12 kr: 144,00. Opsynsmandens diæter: 9,00 kr. 3 par heste á 5 kr.: 15,00 kr. Tilsammen: 168,00 kr."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: S, storm og svær regntykning

Årsag: Storm, skibet fuld af vand

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Catharina var en tysk skonnert med hjemsted i Jemgum i Tyskland. Skibets fører var kaptajn G. Cranier. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med træ. Det var undervejs fra Gnarp i Sverige til Papenburg i Tyskland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.