Stranding, Boy


Kutter i høj sø

Intro

Boy A 687 strandet 27. april 1951 ved Henne Strand

Klokken 6.50 meldtes fra Blåvand, at en kutter stod på revlen, og at søen skyllede ind over den. Redningsmandskabet tilkaldtes, og de kørte ud syd for Henne å, da de formodede, at strandingen var sket der. Ved ankomsten hertil viste det sig, at strandingen var sket ved opkørslen til Henne Strand. Klokken 07.15 ankom de til strandingsstedet, men der var intet at udrette, da skibet stod så langt inde, at man kunne vade ud til skibet, hvorfor redningsaktionen indstilledes. Besætningen havde reddet sig i land ved egen hjælp.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NV 4, sydgående strøm

Årsag: fejlnavigering

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Boy A 687 var en dansk fiskekutter med hjemsted i Ebeltoft. Skibets fører var skipper Martin Jensen. Skibet havde 2 besætningsmedlemmer.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.