Stranding, Avenir


Strandet sejlskib (ukendt)

Intro

Avenir er strandet den 4. august 1882 ved Grærup Strand

Et kørende bud fra strandfogeden i Grærup meddelte, at et skib var strandet der. Mandskab med raketapparaterne og båden begav sig mod strandingsstedet, men da de var kommet 1/2 mil fra stationen, kom der bud, at besætningen var reddet. Skibet havde måttet kappe stormasten og kunne ikke klare sig fri af land.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: NV, storm

Årsag: kappet stormast

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Avenir var en norsk brig med hjemsted i Arendal i Norge. Skibets fører var kaptajn O. A. Bjørnbo. Skibet havde 9 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med ballast. Det var undervejs fra Gravelines i Frankrig til Sundsvall i Norge.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.