Stranding, Arvid


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Arvid strandet 22. september 1897 ved Bjerregård.

Fra Henne meldtes, at et skib, formodentlig en brig, gik sydpå en halv mil fra land og temmelig sikkert ville strande. Henne station var kørt til stranden med raketapparaterne. Redningsmandskabet alarmeredes, og begav sig nordpå langs stranden med raketapparater og redningsbåd, men uden at de kunne observere skibet. Stranden undersøgtes til Kjærgård, og da vinden var gået mere til syd, formodede de, at skibet havde klaret sig fri af land, og redningsaktionen indstilledes. Dagen efter erfarede man, at skibet var strandet ved Nymindegab, og fem af besætningen var omkommet, mens to reddede sig i land i stærkt forkommen tilstand.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: VNV, stormkuling, høj sø, sydgående strøm

Årsag: Læk, storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Arvid var en svensk brig med hjemsted i Kalmar i Sverige. Skibets fører var kaptajn C. D. Lidman. Skibet havde 7 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med stenkul. Det var undervejs fra Goole i England til Gefle i Sverige.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Af skibets 7 besætningsmedlemmer omkom de 5.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.