Stranding, Aquarius


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.

Intro

Aquarius strandet 20. november 1861 kl. 12.00 ved Vejers Strand.

"Om eftermiddagen klokken 14.00 modtog jeg bud fra strandfoged og formand i redningsbåden Søren Nielsen, som var på Skalling strand, ca. 1 1/2 mil fra stationen, at et skib omtrent kl. 12.00 var stødt på grund på de yderste revler, og samme var ført ind mod den faste strand. Jeg lod straks ved bud tilsige redningsbådens tilhørende mandskab og reserver samt fem transportheste, som ansås nødvendig og desuden en vogn til raketapparaternes transport, formedelst den høje flod, samt det vel og bløde sand, hvorover vandet stod for det meste den hele vejlængde, da det var på høj vand. - Redningsbåden og apparaterne blev straks sat i bevægelse.
En vogn med raketapparaterne og to mand kørte så hurtigt som muligt til strandingsstedet, hvor de ankom klokken 17.30 og i forening med formanden iværksatte en raketkastning på 26 grader elevation ud over skibets rigning. Skibet sad ca. 150 alen fra land, og linen faldt mellem masterne. De skibbrudne seks mand sad i rigningen, hvoraf de fire sad i luvart og de to i læ i storvantet, alle i dårlig tilstand. De fik straks fat i raketlinen, hvorpå den tykke trosse med tilhørende blok, ind- og udhalingslinen blev fastgjort, men formedelst deres dårlige og forkomne omstændigheder på det vanskellige sted hvor de sad og holdt sig fast, var det dem ikke muligt at indhale den tykke trosse formedelst de svære bræksøer og kunne således ikke blive frelst på denne måde.
Redningsbåden kom til strandingsstedet klokken 18.30 og blev straks sat i havet og bemandet med de til samme hørende ti faste mandskab iført deres korkbælter og begav sig med båden, hvori de havde lanterne, ud efter skibet og lagde sig på læsiden af det og hev to kastedræg én for én agter på skibet. Reserveformanden Jes Jensen gik over i rigningen for at hjælpe de skibbrudne folk ned i båden, hvoraf de to især var i meget dårlig tilstand. De blev alle således heldigt anbragt i redningsbåden og kom i land dermed kl. 20.00, hvor der på strandingsstedet holdt en vogn til deres befordring til Blåvand, hvor de ankom klokken 22.00. - Redningsapparaterne blev derefter sat på vognen for at transporteres tilbage til stationen, men da det formedelst den trange og besværlige kørsel på stranden ikke var muligt for den fem heste at transportere båden tilbage til stationen, blev der rekvireret to par heste mere til forspand i setdet for de to par mest udmattede heste, omtrent 1 mil fra stationen på strandsiden. - Redningsapparaterne kom tilbage til stationen kl. 02.00 om natten."

Vejr: VSV, tyk luft med blæst og høj sø

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Aquarius var en hollandsk skonnertkuf med hjemsted i Veendam, Holland. Skibets fører var kaptajn G. D. Douwes. Skibets havde seks besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med sukker og melasse. Det var undervejs fra London i England til Glücksstadt i Tyskland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.