Stranding, Antina


Strandet sejlskib (ukendt)

Intro

Antina strandet 13. september 1864 ved Nymindegab

Skibet blev af strømmen ført mod land hvor det sank og fyldtes med vand. Besætningen blev reddet over i lodsbåden. Redningsstationen ikke i aktion.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: V, ustadig kuling

Årsag: Indtrådt vindstille i indsejlingen

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Antina ver en dansk Galease med hjemsted i Varde tolddistrikt. Skibets fører var kaptajn W. S. Larsen. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med kul. Det var undervejs fra England til Stadilø, Ringkøbing.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.