Stranding, Anne Kirstine


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Anne Kirstine strandet 20. oktober 1854 kl. 13.00 østen Refshorn, 1 mil fra Blåvand.

"Om eftermiddagen klokken 13.30 fik jeg af strandfoged Jess Jensen underretning om, at en galease var strandet denne eftermiddag klokken 13.00, omtrent 1 mil fra Blåvand, østen Refshorn.
Jeg tilsagde straks det til redningsvæsenet hørende mandskab samt forspandsheste, som alle hurtigt mødte. Straks begav vi os med redningsgenstande efter strandingsstedet, men forinden vi kom dertil, modtog jeg fuldstændig underretning om, at skibsmandskabet, tre mand, havde bjærget sig i land i deres egen båd."

Vejr: SV, stærk blæst, regn og tyk luft, svær sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse for stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position findes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Anne Kirstine var en dansk galease med hjemsted i Struer. Skibets fører var Skipper K. N. Lauridsen. Der var tre besætningsmedlemmer om bord. Skibets var på vej fra Struer til Hamburg med ballast i lasten.
I "Fortegnelse over strandinger hjemmehørende i Danmark", anføres det, at skibet skulle være fra Fanø.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.