Stranding, Anna


Redningsbåden går ud

Intro

Anna strandet den 25. oktober 1926 kl. 15.15 på Ulven

Anna var en tysk motorkutter med hjemsted i Hamborg i Tyskland. Skibets fører var kaptajn Thimann. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra List i Tyskland til Hamborg i Tyskland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Om eftermiddagen klokken 15.15 fik man meddelelse fra Blåvandshuk Fyr, at et skib var strandet på Ulven ca. 5 km fra station Blåvandshuk. Redningsmandskab og hesteejere tilsagdes, og klokken 16.00 "sattes redningsbåden i bevægelse, blev kørt rundt om hukket og et godt stykke til luvart af det strandede skib, som sad ca. 2 kvartmil ude i SV retning fra fyret. - Klokken 17.00 roedes ud efter skibet, men umiddelbart før vi nåede det, fik redningsbåden to svære brådsøer, hvorved der knækkedes fire årer. Vi lod straks ankeret falde for ikke at drive i læ af skibet. Det viste sig at vi ikke kunne ro båden op imod den hårde strøm, hvorfor vi måtte vente i ca. 1 1/2 time, til strømmen slækkede. Derefter lettedes og roedes op i højde med skibet, hvor vi lod ankeret falde, og der opnåedes forbindelse med kastedræg klokken 20.00. Besætningen blev prajet, men de ville ikke forlade skibet, da det lå flot på to favne vand. Vi blev liggende i nærheden og prajede ham i tre kvarter, men da de ikke ville med, og vinden imidlertid løjede af og gik mere østlig, besluttede vi os til at gå efter land. Inden vi kom til land, tog vi grundene om kom først ind klokken 02.00 morgen. - Mandskabet, der var meget udmattet og tillige gennemblødt, mente ikke de kunne læsse båden, hvorfor de fik lov at tage hjem, klokken var da ca. 04.00, mod at de mødte klokken 09.30, og til hvilken tid de var mødt. Båden blev læsset og kørt til stationen." Det strandede skib kom flot næste morgen og slæbtes til Esbjerg af Esbjerg motorredningsbåd.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SSØ 6, hård kuling

Årsag: Storm

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.