Stranding, Anna


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Anna strandet 1. juni 1898 kl. 14.30 ved Svenske Knolde

Klokken 14.30 blev meldt, at et skib befandt sig ud for Blåvand og antagelig ville strande, hvorfor redningsmandskabet begav sig til station Blåvand. Skibet klarede sig imidlertid fri af land, og mandskabet kunne vende hjem. Klokken 17.30 meldtes, at et skib var strandet ved Svenske Knolde. Redningsmandskabet tilsagdes til at give møde, men forinden kom bud, at mandskabet var kommet i land ved egen hjælp, hvorfor redningsaktionen kunne indstilles.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: SV storm, høj sø, stærk sydøstlig strøm

Årsag: Storm, tab af sejl

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Anna var en tysk fiskekutter med hjemsted i Finkenwärder i Tyskland. Skibets fører var kaptajn I. Meiver. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Det var ladet med fisk. Det var undervejs fra fiskepladser til Hamborg i Tyskland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.