Stranding, Ane Metthea


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Ane Metthea strandet 14. januar 1873 kl. 19.00 på Bjælken.

Om aftenen klokken 19.00 modtoges bud om strandingen ca. 3 mil fra stationen. "Jeg lod straks ved bud redningsmandskabet tilsige, samt ejerne af fem transportheste, formedelst strandens næsten ufremkommelige beskaffenhed, da der var storm og højvande." Da redningsbåden var kommet 2 1/2 mil fra stationen ved det såkaldte Svenske Knolde, kom bud, at skibsbesætningen, fem mand, ved egen hjælp havde bjærget sig i land. "Dette forgæves møde begyndte fra stationen klokken 19.45 og endte ved samme om morgenen ca. klokken 7.30, formedelst at vandet voksede så meget op mod klitterne, at båden ikke længere kunne transporteres, forinden det blev lavvande."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: S, storm, tykning.

Årsag: storm og tykning.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Ane Metthea var en dansk skonnert med hjemsted på Fanø. Skibets fører var kaptajn S. J. Hansen. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med jernbaneskinner. Det var undervejs fra Hull i England til Esbjerg.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.