Stranding, Ane Marie


Stormvejrsdag ved Vesterhavet. Redningsbåd køres ud.

Intro

Ane Marie strandet 5. november 1868 kl. 11.30 syd for Henne Møllestrøm

Klokken 11.30 meldtes, at et skib var strandet ca. 1 mil fra stationen. Mandskabet sammenkaldtes, og klokken 12.00 begav man sig af sted med raketapparaterne på to vogne. Da man ankom til strandingsstedet, havde besætningen reddet sig i land ved egen hjælp, og redningsaktionen kunne indstilles. Om aftenen klokken 20.00 søndersloges skibet, og såvel ladningen som besætningens ejendele gik tabt.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: Storm, høj sø

Årsag: Storm:

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Ana Marie var en tysk galease med hjemsted i Neuhaus i Hannover i Tyskland. Skibets fører var kaptajn Barstel. Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibets var ladet med oliekager. Det var undervejs fra Holsten i Tyskland til Berwick i England.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.