Stranding, Ane Johanne


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.

Intro

Ane Johanne strandet 7. oktober 1860 kl. 17.00 ved Hennegård Strand

"Klokken 17.00 eftermiddag blev meldt, at et skib var strandet i Hennegård strand. Raketapparatet med tilbehør og mandskab afgik herfra på en vogn klokken 17.15. Skibet fandtes siddende tæt ved land uden master. Folkene var endnu ikke bjærget, men en line var bragt i land, hvorved kommunikationen var tilvejebragt. Da denne line brast, blev det nødvendigt for redningsvæsenet at afgive hjælp, hvilket dog skete uden brug af raketter. Medens man var ved at opstille apparaterne, kom en mand svømmende i land med en line, hvorved trossen, redningsstolen og linerne blev anbragt og mandskabet derved halet i land."

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Ane Johanne var et tysk fartøj af ukendt type med hjemsted i Papenburg i Hannover i Tyskland. Skibets fører var kaptajn G. Kuber. Skibet havde 5 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med stenkul. Det var undervejs fra Hartlepool i England til Riga i Letland.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.