Stranding, Amelia


Redningsbåden går ud. L. Tuxen 1877, reproduktion

Intro

Amelia strandet 9. maj 1855 kl. 04.00 ved Oksby.

Amelia var en engelsk skonnert med hjemsted i Boston, England. Skibets fører var Kaptajn Wilson. Der var seks besætningsmedlemmer om bord. Skibets ladning var kul. Skibets var undervejs fra Cardiff, England til Helsingør.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Om morgenen klokken 04.00 meldtes, at et skib var strandet.
Redningsmandskabet og ejerne af forspandshestene tilkaldtes, og alle mødte hurtigt.
"Klokken 4.30 begav vi os til strandingsstedet med redningsbåden og roede ud til skibet, men efter en samtale med kaptajnen ville han og mandskabet forblive på skibet, da han gjorde sig håb om at få skibet flot ved sit mandskabs hjælp."
Redningsbåden vendte derefter tilbage til land og kørtes til redningsstationen.
Klokken 10.00 om formiddagen kom kaptajnen og mandskabet i land i deres egne både, da de havde opgivet af få skibet af grunden.

Vejr: NV, stærk storm, svære brådsøer.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse for stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position findes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.