Stranding, Alte Peter


Strandet sejlskib (ukendt)

Intro

Alte Peter strandet 12. februar 1879 ved Grærup Strandlen

Skibets besætning blev reddet ved hjælp fra land, men da det ikke forlangtes, blev redningsstationen ikke sat i aktion. Skibet sidder ca. 1/4 mil fra land i synkefærdig tilstand.

Årsag: læk

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977, Ribe Amtstidende.


Alte Peter var en tysk brig med hjemsted i Rostock i Tyskland. Skibets fører var kaptajn F. Schobke. Skibet havde 8 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med kul. Det var undervejs fra Newcastle i England til Christania i Norge.

Ifølge Ribe Amtstidende blev skibet ført af F. Schwebke. Besætningen havde siddet 16 timer i mastekurven.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977, Ribe Amtstidende.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.
bende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.