Stranding, Alfonso


Redningsaktion, strandet sejlskib. Der affyres med raketapparat.

Intro

Alfonso strandet 25. oktober 1874 kl. 05.30 ved Vejers.

"Om morgenen klokken 05.30 fik jeg bud, at et skib sad fast på Horns Rev ca. 1 1/2 mil fra land. - Da vi kom til strandingsstedet, gik de med redningsbåden ud efter skibet, efter at have roet ca. 3/4 mil ud mod den høje sø og hårde blæst var mandskabet udmattet, og der blev kastet anker, for at de kunne hvile sig lidt, men søen og vinden var så hård, at ankertorvet sprang, hvorefter de måtte vende mod land. Mens der var bud til stationen efter nyt anker og torv, kom skibet flot og drev gennem brændingen på Horns Rev. Redningsbåden blev læsset på vognen for at køre langs stranden og følge skibet, der vedblev at drive mod nord. Da det bemærkedes, at skibet kom nærmere land, gik der bud efter raketapparaterne. Da kørslen var meget dårlig, bestiltes to vogne for at komme hurtigere frem. Efter at have fulgt den ca 1 1/2 mil, drev den i stranden i Vejers strandlen ca. klokken 13.00 eftermiddag. Vi gjorde nu forsøg med raketterne ved at affyre to med en elevation på 23 grader, men de kunne ikke nå skibet. Båden blev da sat i vandet, roet ud gennem de høje og svære brændinger til skibet og kom lykkeligt i land med syv mand af besætningen. Derpå gik de ud igen og bragte de tilbageværende seks mand med sig. Klokken var da 15.30 eftermiddag, og således kunne redningsmandskabet, selv taknemmelige for det lykkelige udfald, ende denne dags anstrengelser, idet den frelste besætning hjerteligt bevidnede dem tak for deres udviste rakshed og udholdenhed. Alle af redningsmandskabet var iført deres korkbælter. Da båden anden gang gik til skibet, havareredes korkbælter på styrbordsside, roret ligeledes, og nogle årer knækkede, en jerngaffel gik væk, et kastedræg med line ligeledes, og nogle af mandskabets korkbælter havareredes også. - Besætningen var tolv mand og en dreng, en mand var druknet i søen. - Dette redningsforsøg begyndte ved stationen klokken 07.00 om morgenen og endte ved samme klokken 19.30 aften."

Vejr: SV, storm med tykning

Årsag: Mistet rigningen i stormen

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Alfonso var en norsk bark med hjemsted i Porsgrund i Norge. Skibets fører var: kaptajn J. Wright. Skibet havde 14 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med planker. Det var undervejs fra Söderhamn i Sverige til London i England.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Af skibets 14 besætningsmedlemmer omkom 1.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.
bende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.