Stranding, Active


Strandet sejlskib (ukendt)

Intro

Active strandet 11. december 1863 ved Hennegård Strand

Ved strandingen sloges skibet øjeblikkeligt i stykker, men der observeredes intet vedrørende besætningen. Redningsstationen ikke i aktion, da strandingen var sket, forinden stationen blev underrettet. Besætningen var blevet reddet i åben sø.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Vejr: Svær sø

Kilde: Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Active var en tysk skonnert med hjemsted i Stralsund i Tyskland. Skibets fører var kaptajn H. F. Rottibartz. Skibet havde 3 besætningsmedlemmer. Skibet var ladet med planker. Det var undervejs fra Libau (Liepaja) i Letland til Schudam i ?

Kilde: Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Kilde: S. Manøe Hansen: Strandinger og redningsaktioner fra Skallingen til Nymindegab 1852-1975, Esbjerg 1977.


Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.

Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.