Strandgade


Strandgade . Strandgade 5

Intro

Strandgade på Christianshavn er en af hovedstadens smukkeste gader med talrige gårde fra 1600- og 1700-tallet. Da Christian den Fjerde grundlagde bydelen i 1618, opfordrede han velbeslåede folk til at bygge på gadens østside. Mest kendt var Københavns borgmester, Mikkel Vibe...

Strandgade på Christianshavn er en af hovedstadens smukkeste gader med talrige gårde fra 1600- og 1700-tallet. Da Christian den Fjerde grundlagde bydelen i 1618, opfordrede han velbeslåede folk til at bygge på gadens østside. Mest kendt var Københavns borgmester, Mikkel Vibe. Borgmesteren opførte nummer 30-32. Facaden er stadig prydet af rester af den oprindelige renæssanceudsmykning med slyngede sandstensbånd samt bueslag over vinduerne. Christianshavn har mange velbevarede huse, fordi bydelen har undgået hovedstadens brande. I 1700-tallet kom flere store gårde til. ''Storkøbmændenes gade ved stranden'' Da Christianshavn blomstrede op under 1700-tallets enevælde, fik Københavns rige købmænd travlt med at bygge stort i den nye bydel. En række af Danmarks mest kendte storkøbmænd indrettede sig på østsiden af Strandgade. En af dem var Niels Brock, som administrerede sin virksomhed med stor succes fra nummer 36. I Strandgade 6 opførte den rige vinhandler Abraham Lehn sin gård. På vestsiden byggede handelsfolkene pakhuse ud mod strand og havn. Her opførte Asiatisk Kompagni sit hovedsæde, hvor københavnere kunne købe Østens varer, hjembragt fra Kina af kompagniets skibe. Især Eigtveds Pakhus fra 1748-50 er berømt. Gysbert Behagen havde som en af selskabets direktører meget kort afstand til arbejde. Direktøren boede i den røde gård i nummer 26 på den anden side af Strandgade.