Strandgård, Stengårds Stænge 4


Strandgården, fot. Eigil Nicolajsen


Strandgårdens gadelænge, Harald Hansen fot.


Strandgårdens port, Fyns amt fot.

Intro

Bolig i nedlagt gård. En af landsbyens oprindelige kvartgårde.

En af landsbyens oprindelige kvartgårde under Hverringe, købt til selveje 1916; størstedelen af jorden er solgt fra. Den ældste kendte beboer var Rasmus Ibsen, der nævnes 1649-63, senere bolig for familien Bjelke; i alt kendes et dusin fæstere og ejere. Stuehuset indeholder ældre bygningsdele mens udlængerne er fra 1857 & 1873. Gården var udsat for en alvorlig brand 1961. I begyndelsen af 1970’rne var der indrettet kollektiv. Udlængerne var indtil for kort nylig i stærkt forfald, men det er der nu rettet op på. Gården indeholdt i begyndelsen af 1700-årene landsbyens smedje.