Strandfogedgården Gl. Bjerregård

Intro

af Gurli Jensen Gl. Bjerregård er en gammel strandfogedgård, hvilket betyder, at gården har været beboet af en strandfoged - i dette tilfælde gennem flere generationer.

I 1796 blev byggeriet af strandfogedgården Gl. Bjerregård antageligt påbegyndt på et “værft”, en stor firkantet sandbanke, der omhyggeligt blev dækket med græstørv. Gården blev opført af assessor H.P. Ammidsbøll fra Ringkøbing, og gården blev opført som en bindingsværksgård. Ammidsbøll ejede hele forstranden i Ringkøbing politikreds. I årene fra 1840 til 1935 blev gårdens mure - af flere omgange - ombygget til dobbeltmur. Assessor Ammidsbøll havde en plejedatter, som hed Rebekka. Hun tit med sin plejefar på besøg langs Holmsland Klit og besøgte i den forbindelse også sin kusine i Haurvig. På nabogården var der en ung søn, Iver A. Heide, og de to unge forelskede sig og blev gift den 27.12.1816 - da var Rebekka 16 år. De to unge flyttede til Gl. Bjerregård som bestyrerpar og i 1824 købte Iver A. Heide gården og blev den første strandfoged på gården. Efterfølgende har der boet 6 strandfogeder på Gl. Bjerregård - de seneste 5 strandfogeder har haft efternavnet Dahl, og det har været sønner, der har efterfulgt deres fædre på posten. Den dag i dag er det en Dahl, der er strandfoged i Bjerregård. Der er gennem tiden standet en del fartøjer i Gl. Bjerregårds strandlen, hvilket de mange skibsnavneskilte rundt om på gården vidner om.