Strandet


I 1796, to år inden opførelsen af den nuværende hovedbygning, solgte Anton Frans Just herregården. Han var startet på herregården som huslærer, men var som ejer formentlig ikke god til landbrug. Han blev i stedet redaktør på avisen ”Viborg-Samleren”.

Intro

Strandet er en herregård mellem Skive og Viborg og kendes fra slutningen af 1400-tallet. Fra 1600-tallet fulgtes herregården med Ørslev Kloster og var ejet af fremtrædende adelsmænd, men var senere ofte i hænderne på forpagtere, og senere en række skiftende ejere.

''Historien om Strandet'' Strandet kendes fra 1493, men den første kendte ejer var Ingeborg Eriksdatter Fasti, der ejede herregården i 1501. I 1630 købte Hans Lindenov Strandet. Han var lensmand, medlem af rigsrådet og ejede 12 hovedgårde. Han besad også Ørslev Kloster, og de to herregårde havde fra Hans Lindenovs tid længe samme ejer. Hans Lindenovs barnebarn, Christence Lindenov, blev efter ham ejer. Hun var en af egnens rigeste godsejere. Hendes anden mand, Claus Sested, døde i 1649, da han blev skudt under en jagt. Barnebarnet Sophie Amalie Friis blev i 1679 ejer af Strandet, og hun blev gift med Johan Rantzau, der var officer i den danske hær. Han havde været i fransk krigstjeneste, fik flere militære poster i Danmark og blev i 1701 chef det danske hjælpekorps i Nederlandene. I 1700-tallet var Strandet oftest bortforpagtet, og i 1759 var Pierre la Cour blevet forpagter på Strandet. Han var stamfader til slægten la Cour. I 1768 overtog Hans Henrik Jørgensen Strandet, og efter omkring 100 år med samme ejer blev de to herregårde skilt ad, da han solgte Ørslev Kloster. I 1801 købte Jens Tydsk Strandet, men overdrog det samme år til Birgitte Sophie Elisabeth Sehested. Hun besad herregården til sin død i 1841. Før hende havde der været hyppige ejerskifte, og det fortsatte igen efter hende indtil Jens Christian Tvergaard i 1923 købte Strandet. I dag drives der på Strandet landbrug samt boligudlejning. ''Markante ejere'' 1630-1642: Hans Lindenov 1682-1708: Johan Rantzau 1768-1788: Hans Henrik Jørgensen Læs mere om Strandet på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/strandet danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen består af én grundmuret fløj i to stokværk med hvidpudsede mure og afvalmet tegltag. Over indgangen er en lille frontispice, hvor der er en indskrift med årstallet 1798. Årstallet henviser formentlig til årstallet for en ombygning af en ældre hovedbygning, der skal have været en bygning i én etage. Tidligere har hovedbygningen også haft to lavere sidefløje i bindingsværk. ''Omgivelser'' Mod nord ligger Strandets avlsbygninger, der blev opført i 1889 i grundmur, og de danner i sammen med hovedbygningen en stor, åben gårdsplads. Ved indkørslen til herregården opstillede medlemmer af slægten la Cour i 1932 en mindesten for Strandets forpagter, Pierre la Cour. ''Bygninger og gods'' 1798: Nuværende hovedbygning opført 1889: Avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Strandetvej 47-49, 7840 Højslev Kommune: Skive Kommune Tidligere: Viborg amt, Fjends herred, Ørum sogn Ejer: Niels Jørgen Jacobsen (2017) Funktion: Landbrug, boligudlejning, skovdrift: Juletræer/pyntegrønt (2017) Størrelse: Ager 14ha, eng 16ha, skov 55ha, park/have 4ha (2017) Offentlig adgang: Mulighed for leje af ferielejlighed Fredning: Hovedbygning er fredet (2017)

''English'' Strandet was first mentioned in the historical sources in 1493. In 1630 Strandet was bought by Hans Lindenov. He was a wealthy and high-ranking nobleman and member of the Council of the Realm. He also owned the manor and former abbey Ørslev Kloster. The two manors then had shared owners for around 100 years until Hans Henrik Jørgensen in 1768 bought Strandet and sold Ørslev Kloster. Today Strandet is used for farming and for holiday apartments.

''Publiceret''