Strandby Skov


Graveske & rapport

Intro

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse forud for anlæggelsen af et kloaktrace. Arkæologisk rapportnr. 452, maj 2014.

Ved forundersøgelse af kloaktracé fremkom tre mulige gravhøje K1-K3, fem bopladsområder K4-K6 og K8-K9, et aktivitetsområde med kogestensgruber K7, et ager-system af agerrener i den sydlige del af K9 og vej-grøfter i søgegrøfterne A og K. De tre gravhøje og tre af bopladsområderne er fra bondestenalderen. Ved K1 fremkom en senneolitisk spydspids og ved K8 en tvær-pil antagelig fra tragtbægerkulturen. Bebyggelserne K5 og K9 samt muligvis den nordlige del af K3 er formo-dentlig yngre (muligvis bronze-/jernalder). Agersyste-met er fra middelalder/renæssance og vejgrøfterne fra 18-1900-tallet.