Strandbjerggård


Mod indkørslen ses hovedbygnings tårnlignende indgangsparti og ud mod haven har man fra gavlkvistens altan udsigt udover Venø Bugt. Hovedbygningen er fra 1915, men herregården langt ældre og kendes fra 1416, hvor den hørte til Ribe bispestol.

Intro

Strandbjerggård ligger ud til Venø Bugt ved Struer og kendes fra 1416, hvor den hørte under Ribe bispestol. I 1636 var Erik Krabbe ejer og måtte pga. stor gæld pantsætte Strandbjerggård. I starten af 1800-tallet blev herregårdens jord udstykket, og i 1915 blev den nuværende hovedbygning opført.

''Historien om Strandbjerggård'' Strandbjerggård kendes fra 1416, hvor den hørte under Ribe bispestol. Efter reformationen i 1536 kom Strandbjergård under kronen, der ejede den indtil 1573, hvor Iver Skram blev ny ejer. Erik Krabbe var i 1636 ejer af Strandbjerggård, og han måtte opgive store dele af herregårdens fæstegårde. Han var dybt forgældet og havde til sidst kun Strandbjergård at dække sin gæld med. Han måtte pantsætte herregården, fordi indboet eftersigende ikke bestod af andet end hustruens gangklæder, en ske og signetring i henholdsvis guld og sølv. Forarmelsen fortsatte under Jakob Iversen Krabbe, der ejede herregården i 1686. 1600-tallets mange krige havde forarmet både ham og områdets bønder, og han måtte gå i tjeneste som korporal, hvilket ikke var velanset som en adelsmand. Måske var han heller ikke så fornem. Han gik nemlig ikke med paryk og slap derfor for en parykskat i 1710. I slutningen af 1700-tallet ejede Ole Balleby Strandbjerggård. Efter hans død i 1801 udstykkede enken, Ide Kurtz, herregården og solgte hovedparcellen i 1825. I slutningen af 1800-tallet skiftede Strandbjerggård hyppigt ejer. I 1907 købte Albert Clausen herregården og opførte den nuværende hovedbygning. ''Markante ejere'' -1536: Ribe bispestol -1642: Erik Krabbe 1907-1919: Albert Clausen Læs mere om Strandbjerggård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/strandberggaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Strandbjerggårds nuværende hovedbygning blev opført i 1915, da Albert Clausen lod en ny bygning opføre i herregårdens have. Den er i hvidkalket grundmur i et stokværk med en høj kælder og et tårnlignende indgangsparti. Den har afvalmet tag i sort tegl, og mod haven har den en bred gavlkvist i tre fag med altan. ''Omgivelser'' Fra hovedbygningens altan har udsigt udover Venø Bugt. De hvide avlsbygninger i tre længer ligger syd for hovedbygningen og blev opført efter en brand i 1925. ''Bygninger og gods'' 1915: Nuværende hovedbygning opført 1925: Avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Strandbjerggårdvej 8, 7600 Struer Kommune: Struer Kommune Tidligere: Ringkøbing amt, Skodborg herred, Humlum sogn Ejer: Kirsten Lundgaard-Karlshøj (2017) Funktion: Landbrug, skovdrift (2017) Størrelse: Ager 133ha, eng 11ha, skov 15ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygning er vurderet til bevaringsværdi 3 (2017)

''English'' Stranbjerggård is a manor located north of the town of Struer. In the Middle Ages it was part of the Ribe diocese, but it was handed to the king after the Reformation in 1536. The nobleman Erik Krabbe owned the manor in 1636 but ended up in so much debt that he had to sell all his belongings including Strandbjergård. Albert Clausen bought the manor in 1907 and erected the main building in 1915.

''Publiceret''