Strøm


Helge Gunge, Strøm


Helge Gunge, Strøm


Helge Gunge, Strøm

Intro

Helge Gunge. (1951-) Strøm, 1952 En lille bølge, kalder på en kontemplativ tilgang til organiske delelementer.

Helge Gunge. (1951-)
Strøm, 1993
Granit

Placering: Odense Produktionshøjskole, Sanderumvej 117

Strøm står som en lille bølge placeret på en kort stålstang hævet over sin sokkel. Den er på denne vis isoleret for at give et klart billede af dette enkelte elements egenskaber, her strømmen løsrevet fra dets omgivelser. Strøm bliver derfor en undersøgende og kontemplativ skulptur, hvor der zoomes ind på delen og ikke helheden.


Helge Gunge (1951 - )

Helge Gunge er autodidakt og arbejder med skulptur, maleri og grafik. Hans udtryk er abstrakt med organiske form og kan ofte ses om en isolering af delelemter eller egenskaber fra virkeligheden.