Strøby Kirke


Strøby Kirke


Strøby Kirke


Strøby kirke


Strøby kirke forrest rytterskolen


Strøby kirke


Strøby kirke

Intro

Strøby Kirke er bygget i 1080-1175 i kridtkvadre. Strøby sogn er det næststørste i gl. Vallø Kommune

Helt usædvanligt kan nævnes, at Strøby Kirke er yngre end landsbyen. Den blev opført syd for byen på en ubebygget toft for enden af en lang vej. Hvem der egentlig har bygget den oprindelige vides ikke. Den indflydelsesrige stevnske adelsslægt Rani (ca.1250-ca.1370) har højest sandsynligt været bygherrer omkring restaurering. Rani-slægten ejede Gjorslev gods samt er stor del af de stevnske jorder.


Efter Ranislægtens uddøen overtog bispesædet i Roskilde jord- og ejendombesiddelserne på Stevns bl.a. også Strøby kirke. Kirkegodset kom under kongen ved reformationen i 1536, men overgik kort efter til private hænder. I 1678 købte Chr. V's dronning Charlotte Amalie Gjorslev gods med omliggende landsbyer og kirker, herunder Strøby. I 1743 overtog etatsråd og købmand Christen Lintrup (adlet: Lindencrone) Gjorslev gods m.v. 50 år senere sælges Gjorslev med tilliggende jorder m.v. til slægten Scavenius. Strøby Kirke overgår til selveje i 1915.


Kirken er ligesom mange kirker på Stevns bygget af kridtkvadre først i romansk stil for senere ved diverse restaureringer at overgå til den sengotiske stil. Kirken var indtil restaureringen i 1920 gulkalket. Hovedreparationen blev bekostet af skibsreder Marius Nielsen, Solgården i Strøby. Ved fjernelsen af kalken udvendig på kirken afsløredes en del indridsede mærker i kridtstenene, som nu synlige. Desuden findes adskillige skåltegn eller skålgruber i stenene. Sådanne tegn er kendt fra sten- eller bronzealderen, hvor de kan optræde på klippeflader, på stendyssernes overliggere eller i forbindelse med helleristninger. Man antager, at skålgruberne har spillet en rolle i frugtbarheds-kulten. Visse steder er fordybningerne omgivet af en cirkel, der er tegnet med sådan en præcision, at der formentlig er anvendt en slags passer. Sliberenderne og de afskårne murhjørner kan tænkes at opstå ved, at man har ført redskaberne omkring hjørnerne med det formål at få overført kraften fra de hellige sten til ens redskab.


Kirkens indre er rigt udsmykket med kalkmalerier.


Kirken er kun åben ved kirkelige handlinger.


Ved kirkens P-plads udgår en sti til Tryggevælde å. Man kan via en pontonbro bevæge sig over åen og ind i Vallø skovdistrikt - Purlunden.


I store dele af ådalen er der mulighed for at betragte det enestående fugleliv og den rige flora. I kort gåafstand fra stien er et fugleudkigtstårn. Der er mulighed for kanosejlads og fiskeri i åen.


Ved kirkeladen bag kirken er opstillet en mindesten for den lokale forfatter Martin A. Hansen.
Martin A. Hansen er født og opvokset i Strøby.