Strærup


Strærupgård, ca. 1908


Strærup. Rasmus Andersen pløjer med belgiske heste. Venligst udlånt af Dreslette Lokalarkiv.

Intro

Strærup er nævnt første gang 1397 i formen Stredorp. Forleddet er måske stræde i betydningen vej. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.