Stråhattefabrikken


Scannerborg - en del af Møntergårdens museumskarré.


Scannerborg - en del af Møntergårdens museumskarré.


Scannerborg set fra gårdmiljøet

Intro

Denne bygning, der i daglig tale kaldes Scannerborg, er i virkeligheden en bagbygning der hører til Overgade nr. 48. Bygningen tilhører Museum Odenses Møntergårdskarré, og huser forskellige funktioner.

''Oprindelse'' Den bygning, der står i dag, er resultatet af to byggeprojekter. Stueetagen blev bygget i 1890 af stråhattefabrikant Caspersohn, og 1. etage blev bygget af tømrermester Eriksen i 1905. ''Staldbygning'' Den var oprindeligt indrettet til stald, vognport og svinesti, men da tømrermesteren byggede en etage mere på, blev denne indrettet til tømrerværksted, mens stueetagen stadig blev brugt til stald. ''Arkitektur'' Stueetagen er opført i grundmur, det vil sige udelukkende mursten, mens 1. etage er i bindingsværk. ''Scannerborg'' Bygningen bliver i dag anvendt af Museums Odense frivillige til scanning og fotografering af gamle billeder og genstande. Den bliver i dag kaldt for Scannerborg. Læs mere om bygningen på Historisk Atlas: [https://historiskatlas.dk/Ove_Kr%C3%BCgers_Str%C3%B8mpefabrik_(22887) https://historiskatlas.dk/Ove_Krügers_Strømpefabrik_(22887)]

''Forskellige erhverv'' Bygningen har haft mange forskellige funktioner gennem tiden. Den var oprindeligt kun i én etage, og husede stald, vognport og svinesti. 1. salen blev brugt som tømrerværksted, da den blev bygget. Siden har bygningen også fungeret som humlelager og bilgarage, tømrerværksted igen og senest som strikkeri og lager for den strømpefabrik der lå her mellem 1926 og 1939.

''Publiceret''