Stougård


Stougård hovedbygning er opført i 1844-46, men den ene sidefløj stammer formentlig fra den tidligere hovedbygning, der blev opført i 1763. Denne fløj er i bindingsværk, ligesom den ældre hovedbygning var, mens resten er i grundmur.

Intro

Herregården Stougård i Midtjylland har gennem historien haft mange markante ejere. I middelalderen var den ejet af slægten Skram, og i 1600-tallet var den ejet af først kansleren Christen Thomesen og senere generalmajor Niels Rosenkrantz. Siden 1843 har Stougård været ejet af familien Ingwersen.

''Historien om Stougård'' Stougård var fra senmiddelalderen ejet af slægtens Skram. En af disse var Peder Skram, der måtte flygte ud af landet efter at have dræbt herremanden fra Tyrrestrup. Peder Skram blev senere taget i nåde, da han forklædt som landsknægt reddede Christoffer 3. af Bayern (1440-1446) fra druknedøden. Christen Thomesen Sehested ejede fra 1616 Stougård og var blandt rigets mest betydelige diplomater og politikere. Han blev både rigskansler og kongens kansler under Christian 4. (1588-1648). Niels Rosenkrantz blev i 1666 ejer af Stougård. Han var generalmajor, men blev dræbt i 1676 under Skånske Krig (1675-1679). Hans begravelse blev holdt i Vor Frue Kirke i København og kostede 13.500 rigsdaler. Heraf gik 12.000 til den trykte ligprædiken. I 1700-tallet havde Stougård mange forskellige ejere. En af dem var Christian Frederik Tønne von Lüttichau som var ejer mellem 1769 og 1776. I 1790 ledte han de jyske godsejeres modstand mod landboreformerne sammen med en anden tidligere ejer af Stougård, Fr. L. Chr. Beenfeldt. Frederik von Lüttichau fik en højesteretsdom som tak for indsatsen og mistede sin titel som kammerherre. T. J. de Thygeson købte Stougård i 1787, og i 1791 solgte han fæstegårdene fra og udstykkede derefter hovedgården. Han solgte Stougård i 1792, og herregården havde derefter adskillige ejere, indtil Ferdinand Anton Mazanti blev ejer i 1817. Efter hans død i 1843, overtog enken, Else Christine Ingwersen gården og solgte den videre til sin bror. Familien Ingwersen ejer endnu i dag Stougård. ''Markante ejere'' 1616-1657: Christen Thomesen Sehested 1666-1676: Niels Rosenkrantz 1787-1792: T. J. de Thygeson Læs mere om Stougård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/stougaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen er opført i 1844-1846 i tre længer og er hvidkalket. Den ene sidefløj er ældre og stammer måske fra en ældre hovedbygning i bindingsværk, som blev opført i 1763. Midterfløjen har en let fremspringende gavl i tre fag i to etager. En stentrappe fører op til hoveddøren, hvor der over den er en trekantfronton. ''Omgivelser'' I Stougårds have er en gammel smedje opført i røde sten, og der står et lille blegerhus. Stougårds avlsbygninger blev opført i 1863 efter en brand, men er senere blevet ombygget. Indtil 1870’erne lå der øst for den nuværende hovedbygning et voldsted. Det var et snævert voldsted, som kunne rumme en middelalderlig stenstue formentlig indrettet til tilflugtssted og ikke som permanent bolig. ''Bygninger og gods'' 1763: Ældre hovedbygning opført 1844-1846: Nuværende hovedbygning opført. 1863: Avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Ildvedvej 1, 7160 Tørring Kommune: Hedensted Kommune Tidligere: Skanderborg amt, Vrads herred, Tørring sogn Ejer: Hedda Paaske og Torben Paaske (2017) Funktion: Landbrug, skovdrift, juletræer/pyntegrønt(2017) Størrelse: Ager 133ha, eng 5ha, skov 15ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet (2017)

''English'' In the Middle Ages Stougård was owned by the noble family Skram. One of the owners Peder Skram had to flee the country after killing another nobleman. In the 17th century Christen Thomesen Sehested owned the manor and was highly ranked in the King’s administration. Owner and major general Niels Rosenkrantz were killed during war with Sweden in 1676. Since 1843 Stougård has been owned by the family Ingwersen.

''Publiceret''