Storstrømsbroen


Luftfoto af Storstrømsbroen.


Tegning af Storstrømsbroen.


Storstrømsbroen set fra Masnedø.


Luftfoto af Masnedsund og Storstrømmen.

Intro

Storstrømsbroen blev bygget fra 1933-1937, og den forbinder Masnedø og Falster. Sammen med Masnedsundbroen gav den tog- og bilforbindelse mellem Falster og Sjælland.

Storstrømsbroen blev indviet den 26. september 1937 af Christian 10. Det var et stort tilløbsstykke, hvor folk fra nær og fjern kom for at fejre dagen. Der var sågar folk fra det sydlige Lolland, som kom cyklende for at se den nye bro.

Før Storstrømsbroen blev bygget var der, fra 1884 til 1937, en togfærge mellem Masnedø og Orehoved. Men nu var det muligt for folk fra Lolland og Falster at komme til København uden at skulle sejle. Den dag i dag er broen stadig bindeled for al togtrafik mellem Sjælland og Lolland-Falster, på trods af at der kun er et jernbanespor på broen.

Storstrømsbroen har de seneste år vist tegn på alderdom, da broen er begyndt at slå revner i betonen. Meget tyder da også på, at broen, i nær fremtid, vil blive aflastet i form af en ny jernbanebro over Storstrømmen.


Storstrømsbroen er en bue- og bjælkebro med en længde på 3199 meter. Den var Europas længste bro i starten af sin karriere.

Broens kendetegn er de tre stålbuer, der forstærker konstruktionen, hvor spændevidden over Storstrømmen er størst. Det giver en gennemsejlingsbredde på 136 meter. Gennemsejlingshøjden er efter vore dages standarder mere beskeden med sin 26 meter. Hver af broens vejbaner er 2,8 meter brede, og sammen med jernbanesporet er broen i alt 14 meter bred. Broen består af 50 fag.

Planerne om et byggeri af en Storstrømsbro blev sat i gang i starten af 1930´erne. Dele af arbejdsstyrken blev hvervet blandt de mange, der var blevet arbejdsløse under depressionen.


Faderen til Storstrømsbroen er hele Danmarks brobygger, civilingeniør Anker Engelund. Han var ansat hos DSB i 1920'erne og har stået bag mange af Danmarks broer, heriblandt også Dronning Alexandrines Bro fra 1943, som strækker sig mellem Kalvehave på Sjælland og Koster på Møn.

Det var det engelske firma Dorman, Long & Co, der byggede stålbuerne til Storstrømsbroen, og det danske entreprenørfirma Christiani & Nielsen, der stod for betonarbejdet.